طب اسلامی
طبی که ارتباط دقیق جامع مادیات و معنویت موجود و تبلور یافته در جسم را تعریف می کند، طب اسلامی نامیده می شود.
 
تمامی مکاتب دنیا طب را بر اساس مشاهده تعریف کرده اند؛ خیلی دقیق و جدی. اما عالم به سلولهای یک اندام جاهل به سلولهای اندام دیگری می شود که نقص طب کلاسیک است. اما نقص مهمتر آن است که تعریف کلی از مادیات جسم دارند اما ارتباط جسم با جهان چه؟ یعنی محیط زیست (موقعیت جغرافیایی محیط زیست چه نقشی در سلامت انسان دارد یا نه؟ در جایی که انسان هایی دروغگو زندگی می کنند یا انسان های پاک، در سلامت ما نقش دارد یا نه؟ و نیز ارتباط با مونسان چه نقشی در سلامت دارد.
 
بحث بعد غذا است که در طب کلاسیک تعریف پروتئین و ویتامین است. اما بدست آوردن پروتئین از طریق حلال یا حرام آیا می تواند نقشی در سلامت یا بیماری ما داشته باشد یا نه؟ این صحبت را طب اسلامی باید توضیحی برای ارائه آن داشته باشد.
 
در عاشورا دو گروه مسلمان روبروری هم ایستاده بودند. هر دو نماز می خواندند، حتی نماز شب می خواندند هر دو اهل روزه بودند هر دو فریاد تکبیر برای حمله به هم داشتند. گروه دشمن کافر نبودند، همه مسلمان بودند ولی رو در رو ایستادند که علت رو در رویی این گروه با امام حسین، نقش غذای حرام بود که باور اینها را متغیر کرد غذای حرام می تواند باورهای انسان و توانایی های جسمی و روحی انسان را تغییر می دهد.
 
آیا می دانید که میانگین هوشی ایرانی ها بالا، آمریکایی ها پایین تر است. چرا؟
چون موقعیت جغرافیایی زیست، بهره مندی بیشتری از آتش( گرمی و خشکی) داشته باشد، هوش افراد بیشتر می شود. در خود تگزاس بچه های تگزاس با هوش تر از بچه های کالیفرنیا هستند.
در آمریکا ایرانیها را در موقعیت های مدیریت های ناسا قرار می دهند چون با هوش ترند. پس محیط زیست با غذای غالب، فرهنگ و هوشیاری و هوشمندی می سازد. و رفتارهای انسان وابسته به موقعیت زیست متفاوت است.
 
اینجا می فهمیم که چرا لکنت زبان در اروپا وجود دارد و موقع صحبت کردن من من، می کنند و چرا افسردگی در سنین نوجوانی بسیار زیاد است اما در هند همه شادابند و می رقصند. چون موقعیت جغرافیایی ژاپن سرد تر است و غذای غالب ماهی و برنج است و اگر شلاق حرکت اجتماعی نبود همه درخواب بودند. اما هوای هند گرم است و غذای غالب تندی و گرمی است و آنها را وادار به شادابی می کند.
 
طب کلاسیک یک قالب دارد که در همه جا این قالب را می خواهد تحمیل کند اما امکان پذیر نیست. برای هر کس بسته به موقعیت جغرافیایی تعریفی از شخصیت، مزاج، توانایی روحی، جسمی و جنسی وجود دارد که باید شناخت، تعریف کرد، تغذیه، بهداشت و درمان برای او تعریف کرد.
 
دکتر جوادی