در دنیا میلیون ها نفر از بوی بد دهان رنج می برند ولی از این میان ۲۵ درصد ، واقعا بوی بد دهاني نداشته و تصور می کنند که بوی دهان دارند و در واقع دچار ترس از بوی بد دهان(halitophobics) می باشند لذا به لحاظ تشخیصی خیلی مهم است که افراد نزدیک به فرد مبتلا،  بوی بد دهان او را تاييد کنند. بوی بد دهان می تواند از سنین ۲ تا ۳ سالگی شروع شده و تا بزرگسالی ادامه یابد .