خارش مزمن و کهیر جزو بیماری هایی هستند که گاهی به شدت باعث آزار و اذیت بیمار می‌گردد در چنین شرایطی استفاده از بعضی روش های طب سنتی در کنار سایر درمان‌ها ، می‌تواند به کاهش خارش وتسکین و آرامش بیمار کمک کند.