نحوه انجام ورزش نفس :
 صبح ناشتا بعد از نماز صبح یا قبل از صرف صبحانه در محل خواب خود به صورت طاق باز( پشت و کمر روی زمین و شکم و سینه رو به سقف) دراز بکشید. با دهان باز یک نفس کاملاً عمیق و سریع بکشید و آن را  20 الی 25 ثانیه حبس کنید و سپس آن را خیلی آرام ظرف 10 الی 5  ثانیه خارج کنید و مجدد ان این کار را به همین صورت تکرار به کنید.
خیلی دقت کنید که اولا) از بینی به هیچ وجه نفس نکشیده و تمام دم و بازدم ها فقط از دهان انجام شود، دوما) در طول مدت انجام این ورزش، نباید دهان خود را ببندید و همواره در طول دم و بازدم دهان باز باشد ، سوما) هنگام تنفس عمیق، کاملا قفسه سینه را پر از هوا کرده و شکم را کاملا بداخل بدهید بطوریکه در حد امکان شکم به ستون فقرات عقب نزدیک شود .
این تنفس را از روزی ۱۰ عدد شروع کرده و هر روز ۲ عدد اضافه کنید تا به روزی ۲۵ الی ۳۰ عدد رسیده و سپس،ديگر اضافه نکرده و همین تعداد را تا دو ماه انجام دهید.در صورت احساس درد در عضلات شكم يا سينه آنها را كمي ماساژ(ترجيحا با روغن هايي مثل روغن زيتون ،كنجد،بادام،سياهدانه) دهيد و در صورت درد زياد،  1-2 روز استراحت داده مجددا شروع كنيد.