داروهاي گياهي


برند :
در اين مركز از داروهاي گياهي متعددي به صورت عرقيات، معجون ها، قرص ها يا حب ها ، كپسول هاي گياهي و نبز شربت هاي گياهي به عنوان درمان استفاده مي گردد كه اين داروها ممكن است از يك گياه واحد (ادويه مفرده) يا از تركيب چند گياه (ادويه تركيبي) تهيه شده باشد.

در ليست زير بعضي از داروهاي گياهي تركيبي مورد مصرف در اين مركز ذكر شده است
توضیحات بیشتر تماس با ما


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید